Онлайн канали за комуникация и популяризиране на малкия и средния бизнес в туристическата индустрия

Дипломирах се!

На 28.10.2013г. в УНСС защитих дипломната си работа за придобиване на образователно квалификационна степен “магистър” и така придобих тази титла за втори път. По думите на рецензента на работата ми – проф.д-р Боян Дуранкев избраната тема е модерна, интересна и продуктивна. Поради тази причина бих искала да я споделя на широката аудитория и дано бъде полезна както за развитието на комуникацията на малкия и средния бизнес в туристическата индистрия, така и на студенти по „Маркетинг“, „Туризъм“ и други специалности.

За да прецените дали ще представлява интерес за вас, първо ви представям съдържанието, а най-отдолу бихте могли и да я изтеглите в предпочитан за вас формат.

Приятно четене!

Съдържание:

УВОД
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
АНОТАЦИЯ
ПЪРВА ГЛАВА: СЪЩНОСТ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯТА
1.1.    КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ
1.1.1.    ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ
1.1.2.    МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
1.1.3.    КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС
1.1.4.    КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА
1.1.5.    МАРКЕТИНГ
1.1.6.    ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ
1.2.    МЯСТО И РОЛЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
1.3.    ЗНАЧЕНИЕ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ
1.4.    ОНЛАЙН ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1.4.1.    РАЗБИРАНЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ КАТО МАРКЕТИНГОВ ПРИНЦИП
1.4.2.    ПРОФИЛ НА ТУРИСТА
1.5.    ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯТА КАТО ТЕХНОЛОГИЧЕН КАНАЛ ЗА КОНКУРИРАНЕ И ОБЩУВАНЕ НА ГЛОБАЛНО НИВО
ВТОРА ГЛАВА: ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОСОБИТЕ ЗА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ
2.1. УЕБСАЙТ
2.1.1. ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОРПОРАТИВЕН САЙТ
2.1.2. МНОГОЕЗИЧНОСТ
2.1.3. СПОСОБИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА УЕБСАЙТ
2.2. БЛОГ
2.2.1. СТРУКТУРА
2.2.2. ОСНОВНИ БЛОГ-ПЛАТФОРМИ
2.2.3. МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ ХРАНИЛКИ В УЕБ (ATOM И RSS)
2.2.4. МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ ЧУЖДИ БЛОГОВЕ
2.3. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
2.3.1. FACEBOOK – НАЙ-ГОЛЯМАТА СОЦИАЛНА МРЕЖА
2.3.2. GOOGLE+: АЛТЕРНАТИВАТА НА GOOGLE
2.3.3. LINKEDIN: МРЕЖАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
2.3.4. TWITTER: МРЕЖАТА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ
2.3.5. FOURSQUARE: НАЙ-ГОЛЯМАТА ГЕОСОЦИАЛНА МРЕЖА
2.3.6. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА СНИМКИ И ВИДЕО
2.3.7. ДРУГИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
2.4. ПОСРЕДНИЧЕСКИ САЙТОВЕ
2.4.1. ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛИ
2.4.2. САЙТОВЕ ЗА ГРУПОВО ПАЗАРУВАНЕ
2.5. ДРУГИ СПОСОБИ ЗА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ
2.5.1. VOIP ТЕЛЕФОНИЯ
2.5.2. ОНЛАЙН ИГРИ
2.5.3. САЙТОВЕ ЗА ОБЯВИ
2.5.4. EMAIL/SMS МАРКЕТИНГ
2.5.5. МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ТРЕТА ГЛАВА: АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
3.1. УСПЕШНИ (И НЕ ДОТАМ) ПРАКТИКИ ПРИ ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
3.2. ОНЛАЙН КАНАЛИТЕ КАТО РЕШЕНИЕ НА РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ В
ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: SWOT АНАЛИЗ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: CD С НАСТОЯЩАТА ДИПЛОМНА РАБОТА В ЦИФРОВ ВИД (.DOC И .PDF ФОРМАТ)

Оттук можете да изтеглите цялата дипломна работа:

Вариант 3

Още миналата година имах наглостта да ви задам следния въпрос:

Кой отговор Ви харесва най-много?

  • Този
  • Този
  • Този
  • Този

Очаквах що-годе балансирани резултати, но ето какво се получи от запитването, направено сред читателите на блога:

Оказва се, че при привидно еднакви възможности, хората са най-склонни да избират третата възможност. Забележете, че разликите както от първата до втората, така и от втората до третата са приблизително 15%. Не успеете ли да ги впечатлите с вариант три обаче, повечето хора се отказват…
Представете си, ако на базата на по-подробни изследвания се покаже нещо подобно, какво би станало. Например, продажбите на продукт С не вървят добре, но продавачът казва:
– Това е продукт А, това – продукт В, това – продукт С, а това – продукт D…
Ако продуктите са еднакви (или поне близки) и изследването е вярно, купувачът вероятно ще обърне най-голямо внимание на продукт С.
Или пък искате да предложите брак на любимата си… Естествено, че няма да й кажете веднага „Ще се омъжиш ли за мен?“ Според изследването трябва да й предложите четири неща и да поставите на трета позиция най-желаният от вас. В случая:
– Здравей! Какво искаш да правим днес? Може да отидем на кино, да си останем вкъщи и да гледаме телевизия, да се оженим или да се разходим из града… Какво избираш?
Ей! Някой да не го приеме насериозно това… Не нося отговорност!
Иначе изобщо нямам представа какво би се получило при 2, 3, 5 или 10 възможности, както и предполагам, че местоположението в пространството също е от значение – тоест, ако трябваше да се избере един от четири еднакви сектора, подредбата им би имала значение. Ето няколко примера за четири еднакви сектора:

Предполагам, че подобни изследвания вече са правени. Иначе защо мислите, че намалените стоки в магазина са или много на ниско, или много на високо по рафтовете… А защо мислите сладките и дреболиите са винаги до касите – естествено защото докато чакате има голяма вероятност да си вземете нещо сладко, дъвка, презервативи или цигари…

Психологията определено е наука, която може да увеличи продажбите и съм сигурен, че едно такова изследване за това какъв е изборът на хората при няколко еднакви възможности е достойно най-малкото за дипломна работа…

Но това ще го оставя на професионалисти като кака Петя… За мен е по-скоро хоби 🙂

Магистър

Master of Science in Computer Science.
Среден успех от следването, разработване на дипломна работа и защита: 6.00
Приемам поздравления и предложения за работа с 5-цифрено заплащане (номерът с румънски леи и сръбски динари няма да мине)… 🙂