Знаменитостите като малки

Мисля, че ще ви хареса, а може някой ден към тях да добавим и тази снимка… Списъкът е тук.