15 български пословици, илюстрирани от ChatGPT

Един интересен и доста сполучлив експеримент – накарах ChatGPT да илюстрира няколко български пословици… Ето какво се получи:

„Кръвта вода не става“

„Гладна кокошка – просо сънува“

„Гладна мечка – хоро не играе!“

„Бързата кучка – слепи ги ражда!“

„По дрехите посрещат, по ума изпращат!“

„Ум царува, ум робува, ум патки пасе!“

„Голям залък лапни, голяма дума не казвай!“

„Крушата не пада по-далеч от дървото!“

„Стара любов ръжда не хваща!“

„Не слагай каруцата пред коня!“

„Пилците се броят наесен“

„Не носи две дини под една мишница!“

„Кучетата си лаят, керванът си върви“

„На харизан кон зъбите не се гледат“

„Една птичка пролет не прави“