Изхвърляй разделно!

Идея: Владислав Виолинов

Една идея на бат’ Влади, която много лесно може да се превърне в рекламна кампания както на екологична, така и на компютърна тематика… Реализацията ми не е най-доброто, на което съм способен, но пък идеята не бива да изчезва в небитието 🙂