Magic Pen


Новата офис мания…

Magic Pen

Играта е пълна олигофрения – чертаеш нещо и то се превръща в обект с реални физични свойства. С други думи, имате един вълшебен пастел и трябва да закарате топчето до знаменцата…

Внимание! Много зарибява!