Винетки с изтекъл срок

Да припомня: отлепяйте ги, преди да ви закрият половината прозорец!