В София пеенето е забранено! И не само то!

Ако животът в София много ви харесва и ви се допее – недейте! Нямате право да пеете на публични места на територията на Община София, независимо от мястото, времето и гласовите ви данни.
Пеенето в София е забранено с наредба!!!
Не вярвате?! Всъщност шумният говор също е забранен, така че се движете и изключително мълчаливо по „тихите“ софийски улици…
Говоренето в София е забранено с наредба!!!
Не вярвате?! Нека да допълня – ако сте попаднали в трафик, забранено е двигателят на колата ви да загрее!
Загряването на двигателя на колата ви в София е забранено с наредба!!!
Живеете на приземен етаж и не искате да си ограничавате свободата с решетки? Нямате право!
Поставянето на решетки на прозорците в София е задължително!!!
Оглупяхте ли?! Искате ли да още? Да? Тичайте към реките, защото…
Миенето на балкони и тераси с вода от чешмата в София е забранено с наредба!!!
Глава втора
Осигуряване и опазване на обществения ред
Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места.
(4) (Предишна ал. 3 – Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали.
Чл. 5. (3) Собствениците на жилища и на други обекти в приземните служби при съответния район, да поставят декоративни предпазни решетки на прозорци, врати и балкони.
Глава четвърта
Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване
Чл. 14. Забранява се:
5. (изм. – Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) Ползуването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. За тази цел съответните собственици и ползуватели могат да ползуват местни водоизточници;
Мили софийски управници,
Предлагам ви да пишете статии в Космополитън! Ама наистина!
Аз като един тъп провинциалист ще си кажа: искам да си говоря, да си пея, да нямам решетки на прозореца и да им право да си мия балкона, без да ходя до реката… А вие, софиянци?