Хартиен vs. Електронен билет за градския транспорт

… и защо като любител на технологиите предпочитам добрия стар хартиен билет.

Напоследък често пътувам с градския транспорт. Месечната карта не ми е нито удобна, нито изгодна, но пък талоните за по 10 пътувания ми вършат чудесна работа. Защо обаче използвам хартиените носители, а не високо технологичната пластмасова електронна карта. Ами ето едно пряко сравнение:

Цена на носителя (еднократно):
безплатно2,00 лв.
Цена за 10 пътувания:
8,00 лв. (0,80 лв. за пътуване)8,00 лв. (0,80 лв. за пътуване)
Важи в автобуси:
дане
Важи в тролейбуси:
дада
Важи в трамваи:
дада
Важи в метро:
нене
Важи за превоз на багаж:
дане
Може да се купи/презареди:
навсякъдесамо от специализираните пунктове

А сега да видим какви са ползите за компанията за градски транспорт:

Първоначални разходи:
за хартия, воден знак, нарязване и лепене на талонитеза пластмасов носител, които обаче се заплащат от клиента
Презареждане на 10 пътувания:
за хартия, воден знак, нарязване и лепене на талонитереално няма разходи
Може да се получи ценна статистика за пътуващите и натоварването по спирки:
неда
Може да се получи ценна статистика за пътуващите и натоварването по дата и час:
неда
Може да се преотстъпи на гратисчия:
талон No. 10не
Може да се фалшифицира:
леснотрудно

Както може би се досещате, пътуването с електронна карта би следвало да е по-евтино от това с хартиено билетче. Да, ама не…
За сравнение, в Лондон собствениците на Oyster card пътуват много по-евтино от тези с нормален билет. Защо тогава в София пътуването с подобна карта е по-непрактично и дори по-скъпо, ако се има предвид първоначалната цена?

Не разбирам…