Шампионска лига?!?!

Във Варна съм… Изобщо нямам идея какво би трябвало да значи горния надпис, който снимах покрай едно от крайбрежните заведения…