Upper Bath


След като си представих колко нелепо би изглеждало логото на „Горна Баня„, ако е буквално преведено, разбрах и защо са го оставили с далеч по-неразбираемото за чужденците „Gorna Banya“…