Из любовните романи

Някои родни „бисери“, получени при превод на чуждестранна еротична литература…
Има и скучни, има и такива, които ще ви накарат да се хилите като обезумели, така че четете, ако няма никой наблизо… Всъщност, както искате – предупредих ви!

Към бисерите