Идея за учителските заплати

Направо ми писна от безкрайните дискусии за учителските заплати…
Има поне три неща, които са ясни и никой няма да ги отрече:
 • Учителите получават ниски заплати за труда, който извършват (по оценка на над 95% от българите);
 • Заплащането на учителите в Европа приравнено към средната работна заплата е по-лошо, отколкото заплащането на учителите в България, приравнено към средната заплата в България (проверен факт);
 • Има много кадърни и много некадърни учители (субективно мнение).

Е, съпоставяйки трите факта, ясно е, че трябва да се направи не повишаване на заплатите за всички, а сериозно диференцирана система за учителските заплати.

За 15 минути измислих следното (цифрите могат да се променят според бюджета на правителството):

Основно трудово възнаграждение: 450 лв.

Бонуси от извънкласни дейности:
За организиране на СИП, спортна секция, кръжок и т. н. + 100 лв.

Бонуси от олимпиади и състезания:
Ученик, достигнал съответен кръг на олимпиада през последните 3 години по съответния предмет (отчита се само най-високото постижение):

 • Общински: + 1 лв.
 • Регионален: + 5 лв.
 • Национален: + 20 лв.
 • Международна олимпиада: + 50 лв.
 • Медал от международна олимпиада: + 100 лв.
 • Призови места от други национални състезания на МОН: + 20 лв.

Приети ученици да следват в университети през последните 3 години в университет с акредитационна оценка.

 • Отличен: + 5 лв.
 • Мн. добър: + 2 лв.
 • Добър: + 1 лв.

Работа с ученици в неравностойно соц. положение / здравословно състояние: + 30 лв.

 

Наказания (не се налагат при работа с ученици с увредено здраве, като заплатата не може да стане по-малка от минималната):

 • Нито един човек, достигнал втори кръг на олимпиада: – 100 лв.
 • Нито един човек, записал висше 2 години след завършването си: – 100 лв.
 • Средна оценка от националните матури под Добър (4,00): – 100 лв.

И така, ето два примера:

Пример 1:

Талантлив учител по математика е организирал СИП, където готви усилено учениците си. По този начин родителите им не плащат частни уроци, а учениците се справят добре. От 26 души клас цели 10 се класират на втори кръг, 4 продължават до 3-ти, а един човек дори достига международна олимпиада и взима медал. Друг негов съученик е заел второ място на Зимни математически празници.

На следващата година неговите ученици завършват и от 26 души 7 са приети в Софийски университет, 2 – в УНСС, 5 – в Пловдивски университет и 6 – в Русенски.

Заплатата на този учител е: 450 + 100 + 6.1 + 4.5 + 100 + (7+2).5 + (5+6).2, тоест 743 лв.

Мисля, че не е лошо възнаграждение за един добър учител.

Пример 2:

Имаме учител, който си идва на работа, взима си заплатката и не му пука колко ще изкарат учениците му на матурата. Средният им успех да кажем е 3,80. Естествено, с олимпиади също не се занимава. Тогава неговата заплата е 450 – 100 – 100 = 250 лв.

Също не е лошо възнаграждение за един некадърен учител.

Очакваните резултати НАИСТИНА ще повишат качеството на образованието:

 • Учителите са мотивирани учениците да бъдат по-образовани, за да печелят на олимпиади и да изкарват високи оценки на матури и кандидат-студентски изпити.
 • Учителите са мотивирани да създават извънкласни форми.
 • Частните уроци ще намалеят значително в следствие от горните две.
 • Учениците ще трябва да учат по-усилено, за да се представят на добро ниво.

Имайте предвид следните забележки:

 • Цифрите са ориентировъчни и могат да се променят спрямо бюджета.
 • Разглеждат се само преподаватели в СОУ, за останалите педагогически работници могат да се направят подобни системи.
 • Не са добавени бонуси за класните ръководители, а биха могли да се направят такива като например наказания при допускане на даден брой отсъствия, бонуси при организиране на културно-масови мероприятия за класа и т. н.

Е, какво ще кажете за идеята? Направете го в коментар 🙂