Игра с песни…

„Навън дъждът вали,
небето тихо плаче,
изгубило на лятото дъха.
И само вятърът…“
Акустика – Не искам да съм сам

И тъй…. Навън наистина вали като из ведро, в офисът също е „дъждовно“ (аз доплувах с Корсата, но половината колеги не могат да се доберат до работа)…
Много обичам да играя на следната игра. Започвам да пея дадена песен и спирам на дадена дума… След това вие трябва да продължите със същата дума, но срещаща се в друга песен… Допускат се членувани форми и множествено число (но не и смяна на род). Тоест, в момента съм спрял на „вятърът“ и трябва да продължите с текст на песен, който съдържа „вятър“, „вятърът“, „вятъра“, „ветрове“, „ветровете“…
За да ви стане съвсем ясно, ще продължа пак аз:

„…Ветрове гонят ме през нощните клади,
а косачи раздират без пощада душата…“
Лили Иванова – Ветрове

Хайде да ви видим вас с „душа“…
Признават се песни само на български език.
Пишете в коментар… Ако до един час никой не отговори, трябва да продължите вие (т.е. да докажете, че съществува песен, продължаваща с думата, на която сте спрели) и печелите точка…
Който първи направи три точки, печели играта… А наградата е… де да знам… Ива ще му смени гумата на колата 😛
Хайде, чакам песен с думата „душа“.

Update: Сега като се заиграхме, се сетих, че съм правил микс по подобен начин… доста отдавна [download]