Bike Week 2007

Този плакат ме убеди, че Ямбол е градът просто!

Обърнете внимание на правописа и дълбокомислените идеи!