Tерабайт

Постоянно и отвсякъде ни засипват с факти и цифри… Дотолкова сме затрупани, че сме свикнали нищо да не ни прави впечатление… Ето защо е ужасно трудно човек да си представи колко информация е един терабайт… И все пак ще се опитам…

Преди около година, Hitachi пуснаха в продажба първият хард-диск с размер 1 терабайт (= 1024 гигабайта) за домашно ползване… Малка метална плочка във вътрешната част на кутията ви:

Тази плочка побира в себе си малко над 200 DVD-та:

Ако ги напълним с видеофилми и сложим филмчетата на касети, ще се получи един сравнително голям стелаж като този:
Но ако преписваме книги в текстови файлове, в 1 терабайт би се побрала цялата библиотека на Trinity College, която няма как да ви покажа на 1 снимка…

Ще припомня и мерните единици за информация:
Бит е най-малката единица за информация, която може да бъде 1 или 0 (включено или изключено, пълно или празно, да или не, въобще две възможни положения).
8 бита = 1 байт
1024 байта = 1 килобайт (1 KB)
1024 KB = 1 мегабайт (1 MB)
1024 MB = 1 гигабайт (1 GB)
1024 GB = 1 терабайт (1 TB)
1024 TB = 1 петабайт (1 PB)
1024 PB = 1 екзабайт (1 EB)
1024 EB = 1 зетабайт (1 ZB)
1024 ZB = 1 йотабайт (1 YB)
1 YB = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 байта
Естествено, йотабайт (още) не се използва, тъй като дисковото пространство на цялото човечество през 2006-та е едва 161 екзабайта и се очаква първият зетабайт да е около 2010 г.