По време на полет

Индиец: Приятно ми е да се запознаем, сър! Как се казвате?
Джеймс Бонд: Бонд… Джеймс Бонд. А Вие?
Индиец: Говендър. Колин Говендър. Сива Колин Говендър. Лаксминараяна Сива Колин Говендър. Сринивасула Лаксминараяна Сива Колин Говендър. Раясекхара Сринивасула Лаксминараяна Сива Колин Говендър. Ситараманянеюла Раясекхара Сринивасула Лаксминараяна Сива Колин Говендър…
Простотията научих от Ива.