Доволни ли сте от секса с партньора си?


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kogadavz/public_html/peter.and/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kogadavz/public_html/peter.and/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Ето и резултатите от последната анкета… Ако попитате пет души дали са доволни от секса с партньора си, най-вероятно е трима да ви отговорят с „да“, един – с „не“ и един, който няма да може да ви отговори, тъй като не е правил секс. Има известна разлика между половете, обаче. Процентът на недоволните е фиксиран – 18%. Секс не са правили 24% от анкетираните мъже и 18% от анкетираните жени.
Като цяло обаче, ако игнорираме девствените, получаваме съотношение доволни-недоволни 76/24 при мъжете срещу 77/23 при жените, т.е. практически еднакъв резултат – един от четири полово активни души е недоволен от секса с партньора си, независимо от неговия пол.