Money

Знаете ли колко вида монети има в България? А банкноти… Лесно е, ще кажат някои… Броим монетите: 1 ст., 2 ст., 5 ст., 10 ст., 20 ст., 50 ст., 1 лв. (общо 7 вида)
Е, да, ама не… Българска народна банка е пускала и продължава да пуска различни възпоминателни монети, че и една банкнота от 20 лв.:
Най-популярните възпоминателни монети са тези от 50 ст. с НАТО и ЕС, както и левче със Св. Иван Рилски.

На сайта на БНБ има каталог на българските монети в PDF формат, който е доста интересен… Естествено, монетите са редки и реалната им стойност надвишава номиналната (аз лично не бих отишъл да си купя хляб със сребърна монета, пък и ще ме гледат странно в магазина, въпреки че теоретично би трябвало да ви я приемат). Разгледайте го, може пък колекционирането на редки монети да ви стане хоби…
Още нещо, с което БНБ ми се издигна в очите е, че се провежда анкета за това кои да бъдат бъдещите редки монети… Можете да се включите и вие!