Магистър

Master of Science in Computer Science.
Среден успех от следването, разработване на дипломна работа и защита: 6.00
Приемам поздравления и предложения за работа с 5-цифрено заплащане (номерът с румънски леи и сръбски динари няма да мине)… 🙂