Великденски яйца в WinAmp

Easter eggs се наричат някои скрити функционалности в дадена програма. Името идва от обичая в много държави, великденското яйце да се скрива. Обикновено, easter eggs са снимки, надписи и тем подобни, добавени тайно от програмистите. В WinAmp има няколко такива…

Танцуващи лами

Натиснете и задръжте Ctrl+Alt+Shift и щракнете върху квадратчето в средата и ще се появят две лами.

DJ Egg

Отворете Help / About WinAmp / WinAmp.
Натиснете и задръжте Ctrl+Alt+Shift и щракнете двойно върху картинката и ще се появи надпис DJ Egg.
Ако направите същото, но като задържите само Alt+Shift се появява ASCII текст с информация от типа „cracked by…“

Мигащ главен прозорец

В WinAmp натискайте следните клавиши бавно и само по веднъж:
N U L (отваря се прозорец, натиснете Esc) L (отваря се прозорец, натиснете Esc) S O F T.
Главният прозорец започва да мига в ритъм.

Тествано на WinAmp version 5.2.