До хотел „Писка“ или надписи от столичния градски транспорт

Този път ще се въздържа от коментар и ще го оставя на вас…