За сайтовете, крадящи авторски материали

Открили сте сайт, който е откраднал Ваш материал?
Не ви споменават като автор и дори по-лошо – представят материалът, сякаш те са негови автори?
Правят се на „ни лук яли, ни лук мирисали“ или изобщо не ви отговарят?
Ето какъв е най-ефективният начин за справяне с проблема… Страхотна находка на Еленко! Мерси 🙂