Пътна карта?!?!


Отдавна знам, че по пътищата на България никой не те бръсне за слива, ама от „Билла“ са го приели съвсем буквално!