Bug & Resolution

Из професионалния опит на инженер по качеството, пожелал да остане анонимен…

Bug:
Абе тук има една опция… колкото и както да цъкам по нея, все не работи…

Resolution:
Опцията е премахната.