Утре започва от днес

Това е името на проекта, чийто нов сайт завърших току-що…

Адресът е:

www.fsf-bg.org/uzd/

Между другото, фондация „Приятелска подкрепа“ е на първо място в конкурса Благодеятел 2006, за което благодаря на всички, които ми помогнаха!