"Сексът и градът"

Мики ме помоли да й намеря книгата „Сексът и градът“… Влизам в поредната книжарница и се насочвам към една миловидна китайка на касата, която (както пишат в някои любовни романи) ми се „усмихна на развален английски“.
Следва разговор, който превеждам в скоби за незнаещите…
– Excuse it… Can help you? (Извинявайте го… Мога да ви помогна?)
– Yes, I am looking for a particular book. The title is „Sex and the City“ (Да, търся точно определена книга, заглавието е „Сексът и градът“).
– One moment, please… Check it… (Един момент, моля. Проверява…)
В този момент се обръща към колежката си, сравнително готина и много руса британка:
– Samantha? (Саманта?)
Тук вече ми става леко смешно, щото Саманта е най-разгонената героиня в сериала, за който търся съответната книга… Саманта се обръща:
– Yes? (Да?)
– Do we do sex in da city? (Правим ли секс в града?)
Саманта ме поглежда укорително, поглежда и колежката си и възкликва:
– Of course we don’t!!! (Естествено, че НЕ!)
Аз едва се сдържам да не се изхиля с глас и поглеждам в очите китайката, която с леко прокашляне и възможно най-професионалната си физиономия ми казва:
– I am sorry, mister. We don’t do sex in da city… (Съжаляваме, господине. Не правим секс в града…)
– I seе… (Разбирам)казвам аз, правя най-сериозната си физиономия и поглеждам Саманта с видимо разочарование.
Естествено, решавам, че няма да спра дотук… И питам отново, като този път нарочно натъртвам на „сексът“ и смотолевям „и градът“ колкото да се чуе:
– Do you know another possible place to find „SEX… and the City“? (А знаете ли друго място, където е възможно човек да открие „СЕКС… и градът“?)
– Samantha, can we check sex in da city in other store? (Саманта, може ли проверка дали има секс в града в други склад?)
Саманта се изчервява, но идва до компютъра на китайката, натиска точно един клавиш и ми казва:
– I am sorry, sir. We don’t have what you are looking for… Why don’t you try somewhere else? (Съжаляваме, господине. Нямаме това, което търсите… Защо не опитате на друго място?)
Така и направих.