Скайшафт

Летя… И откривам, че над облаците има един нов свят… Няма да намерите карта на този свят, нито глобус – релефът му се променя твърде бързо. И все пак, с малко повече въображение човек открива, че небето също си има релеф – небесен ландшафт.
Само по пътя си от Англия до България видях равнини…

…планини…

…реки…

… и острови:

Какво ли е ако летиш нагъбен?!