Телефонни пинизи

Обаждам се до България от монетен телефон. В края на разговора чувам звън на паднали монети, но капачето на мястото, откъдето изскача рестото е подозрително хлътнало навътре…

 

Хмм… навеждам се и поглеждам в отвора… Един малък химикал е много умело и здраво напъхан вътре, за да блокира вратичката на автомата, така че върнатите монети остават от другата страна на вратичката. Ядосах се – „на стар краставичар…“

 

Отне ми около 10 минути да го извадя от там, за да си взема ценните монетки… оказа се обаче, че химикалът е там отдавна… Когато най-накрая го издърпах, от автомата изпадаха близо 3 паунда (това са около 8,50 лв.)