Приятни изненади от Орбител

Орбител наистина ме изненадват приятно… Не ми плащат да правя реклами, но когато дадена услуга е добра и изгодна за потребителя, считам, че е добре да я спомена. А от Орбител има цели две такива.
Първата е за хората в България, които са абонати на БТК. Просто активирате услугата и плащате по-ниски цени за междуградски разговори и разговори в чужбина. Никакви допълнителни месечни такси, никакви проблеми, само е по-евтино (ако даден разговор ви излиза по-евтино с БТК, например градски, той се провежда чрез БТК). Единственото усложнение е, че ще трябва да плащате сметка към още една фирма, ама ако имате възможност да извършвате това по електронен път, разликата наистина е незабележима. Вижте тук: http://www.orbiphone.biz/.
За българите в чужбина също е помислено. Срещу месечна такса получавате номер в България, въпреки че де факто сте в САЩ, Франция, Германия, Англия или някоя друга държава. Дори можете да си изберете в кой български град искате номера си. След това вашите близки ви звънят в чужбина на цената на един градски разговор: www.bgnomer.com.
Е, как да кажеш на хубавото „лошо“…