Транспорт, разписания и цени

Столична компания за градски транспорт:
http://www.skgt-bg.com/

Централна автогара София:
http://213.240.239.190/guide/welcome.jsp

Български държавни железници:
http://razpisanie.bdz.bg/cgi-bin/ph.pl