Стара и нова фонетика

След ожесточената дискусия в този и този пост, направих и нагледен сравнителен анализ на двете подредби.
Понеже нямам време да се занимавам с това 6 години, а само 6 минути, не съм взел под внимание редуването гласна-съгласна, честотата на срещане и разстоянието от клавиатурата, за което трябват по-сложни проучвания. Надявам се, че г-н Добрев може да предложи подробна информация за тях, ще се радвам да я публикувам, ако получа такова разрешение.
Нямам и проведени анкети, но след като мине времето на въпросчето горе вдясно относно съседите ни, обещавам да пусна едно относно фонетичните ни кирилици.
Използвал съм само Стандарт за транслитерация в новите български документи, който считам за успешен и позната клавиатурна подредба, устояла на времето, с която сме свикнали от времето на Правец-8 насам.
В зелено съм отбелязал клавишите, при които е ясно на коя българска буква съответства дадената латинска или няма разлика в подредбите.
В жълто съм отбелязал клавишите, при които не е съвсем ясно съответствието, но пък то се е утвърдило с времето.
В червено съм отбелязал клавишите, за които няма точно съответствие и видима логика.
Резултатът е следният:

 

 

Както виждате, новата подредба с нищо не е по-добра от старата, да не казвам и обратното!