Време за данъчни декларации…

Явно най-накрая някой е чул мен и хилядите като мен, оплакващи се от сложните годишни данъчни декларации. За първи път тази година попълних декларацията си за по-малко от час, без помощта на трима, двама или дори един счетоводител, както през предходните години.
Причината за това е, че от НАП са пуснали електронна форма за подаване на декларация, която по същество представлява един PDF файл, за който ви е нужен само Acrobat Reader 8 или по-нов. След като си го инсталирате, не ви трябва нито счетоводител, нито електронен подпис, нито три дни отпуск… Правите следното:
  1. Попълвате личните си данни.
  2. Попълвате доходите си (всички неясни полета се изчисляват сами, вие само преписвате внимателно от служебните бележки).
  3. Принтирате декларацията задължително на лазерен принтер, заради уникалния баркод.
  4. Подавате я заедно със служебните бележки в Териториалната дирекция на НАП (или по пощата).
  5. Няма. Това е всичко!
Накратко, имате около седмица, за да си намерите Acrobat Reader, лазерен принтер и да цъкнете тук.