България пита, Google отговаря (или обратното)

Започвам поредния си социален експеримент: 25 популярни фрази, които дават начало на търсене в Google (и съответните предложения от търсачката)… Порадвайте им се, ще има и продължение.

Преди да ги видите обаче, помислете над следните въпроси:

1. Може ли да се съди за манталитета на българина по най-популярните фрази за търсене?

2. Може ли да се разбере какво интересува българите най-много?

3. Колко от запитванията в Google сте (или бихте) направили вие самите?

Втората част на експеримента – тук!