Откъде съм… ???

Поне с тестовете на Facebook няма как да си отговоря на този въпрос…