Три думи

Имам следното предизвикателство към вас: само днес, само до 18:00 часа този пост ще бъде отворен за коментари от ваша страна. Всеки от вас може да публикува коментар с точно три думи… скоро ще разберете защо са ми нужни. Запазвам си правото да премахвам коментари, които не отговарят на това условие. Постарайте се думите да нямат абсолютно нищо общо помежду си.
Примерен коментар:
сирене, костенурка, процесор
Чакам вашите три думи!
Имате само три часа…