Елате ни на гости!

Добре дошли! Настанявайте се! Заповядайте в трети ръкав на летището… ъъъ… къщата…

Ето и за какво става въпрос

Страшна находка, Мимка!