За да избегнете ефекта "червени очи"…

…спете редовно!
…спете достатъчно!

От опит го казвам.