Кладенчова задачка

Ето една чисто математическа задача, която ще ви накара доста да се потрудите. Имаме цилиндричен кладенец, в дъното на който са пуснати две пръчки – 2 и 3 метра. И двете са застанали така, че гледани отгоре, покриват диаметъра на кладенеца и се пресичат в една точка (т.е. можем да приемем задачата за двуизмерна). Знаем, че разстоянието от точката на пресичане до дъното на кладенеца е точно 1 метър. Въпросът е какъв е диаметърът на кладенеца?