Внимание! Пералня!

За тези, които не искат да се зверят в картинката:
Внимание! Поради причини за безопастност, отваряйте врата 2мин след като пераната машина е спряла да работи.
Надпис на капака на пералня… А вие колко правописни грешки можете да допуснете в едно изречение? 😉