Коледни гангстери

Тъмна нощ. Тъмна нощ, но пък и добре осветена улица от лампите. Висок около 1’90 младеж бавно се доближава до един от автомобилите, прокрадва се до едно от стъклата и започва да пише нещо с пръст върху полепналия сняг… Но е стреснат от силен мъжки глас!
– Еееей, какво правиш там… – виква собственикът на автомобила и се втурва към колата си.
Дългото момче се сепва и побягва… Мъжът още по-ядосан и леко уплашен тича към возилото си и поглежда стъклото си…
След това замръзналите му устни се превръщат в широка усмивка, защото вижда своеобразния „снежен графит“ върху стъклото:

Снимка: Iffi

 

Автор на „графита“: Димитър Табаков