База [от] данни

За трети пореден път ми се наложи да дискутирам как се пише „database“ на български – „база данни“ или „база от данни“.
Според мен и двете би следвало да са правилни. В крайна сметка, наистина базата е от данни и това е пълното наименование във всички учебници по информатика от изобретяването на Правец-8 насам.
От друга страна обаче, при английското „database“ фразата „база данни“ някакси звучи по-добре. Освен това, практиката е наложила да казваме „база данни“ по същия начин, по който казваме „кутия бонбони“, „букет цветя“ и др.
Затова – моето мнение е, че и двете са правилни понятия и единственото условие, на което ме е научила документаторската практика е да бъдем последователни, т. е. да си изберем един от двата термина и да си ползваме само него.
Други мнения?