H2O или O2H…

Ако химичната формула на водата е H2O, в Англия хората сигурно често казват „О2H“, съкратено от „Oh, too hot!“… Някой абсолютен гений, който не е чувал що е то смесител за вода е сложил в хотелската ми стая два чучура… Един студен и един горещ. Да, студената вода върши чудесна работа в едни случаи, горещата – в други… Но обяснете ми как да имам нормална, хладка вода?!