Наставка "-ски"

Принципно се старая да пиша правилно, но една наставка често ми бърка в здравето: „-ски“.
Освен в македонските имена, въпросната наставка е много често срещана и на други места.
Преди време щяхме да се сбием с Еми (редакторката ми в сп. Computer) по въпроса как се пише нещо, принадлежащо на програмист – „програмистки“ или „програмистски“. Подобна дискусия имах днес и с Миленчето, но вече бях подготвен.
В крайна сметка, „програмистски“ е правилният вариант, но има страшно много натрупвания на съгласни… Опитайте се да го кажете и ще получите фрактура на езика 😉
Дума „програмистки“ също съществува, но тя си значи „жени програмисти“.
Естествено, наставката „-ски“ не дразни, когато думата не завършва на „-ист“, например фенски, шопски, шофьорски, лъвски и др. Чуеш ли обаче „трактористски“, „машинистски“ или „финансистски“ (макар че е правилно), направо ти призлява.
Интересно и защо към някои думи, завършващи на „-ист“ се добавя „-чески“, а при други само „-ски“. Някой може ли да обясни?
Казваме „комунистически“, „туристически“, но „програмистски“ и „трактористски“. Защо никога не се употребява „комунистски“, „туристски“, „програмистически“ или (не се смейте) „трактористически“? Е?