Стандарт за фонетична кирилица

Ще бъда кратък, тъй като имам крайно и пристрастно мнение по темата.
Накратко, на въпроса „Трябва ли фонетичната кирилица „ЯВЕРТЪ…“ да се приеме като официален стандарт в Република България?“ 80% от запитаните дадоха верен отговор. С „не“ са отговорили останалите 20%.