Тъп тест за работа с Интернет

Задача за начинаещите: решете теста без грешка! (Аз „сбърках“ първи въпрос)
Задача за напредналите: открийте по-малко от общо 30 граматически, логически, синтактични, терминологични и пунктуационни грешки в теста!