Елени и сърни

Много хора си мислят, че еленът и сърната са мъжкият и женският на един и същ вид. В действителност те са от семейство Плътнороги (Cervidae), но са от различни родове.
Женската на елена се нарича кошута и са от род елени (Cervus). У нас се срещат благороден елен (Cervus elaphus, на снимката) и елен лопатар (Cervus dama LL).
Сърната е от род сърни (Capreolus capreolus) и мъжкият се нарича сръндак или сърнец.